Как качеството на дизеловото гориво влияе на работата на двигателя на автомобила

Вероятно сте чували за чист и мръсен дизел, но какво всъщност означават тези понятия? Качественото дизелово гориво се определя като чист дизел. Резултатът от употребата му е по-добра работа на двигателите, които работят с 99 % по-чисто от своите предшественици от преди 10 – 20 години.

Следователно, щом чистият дизел се смята за добър, какво е мръсен дизел? Този термин се използва за дизелово гориво, в което се е натрупало утайка, тиня, мръсотия и вероятно не е годно за употреба. Заради лошите си качества не трябва да се поставя в резервоара на автомобила. Горивото, което се съхранява дълго време в цистерни, без подходящо тестване или обработка, започва да се разваля. Заедно с експертите в търговията с дизелово гориво от Горрел ще споделим с вас  как можете да разберете дали горивото е замърсено или чисто:

Характеристики на мръсното дизелово гориво

Ако започнете да забелязвате мръсотии или утайка в горивната си система или двигател, вероятно качественото на дизела в резервоара Ви не е добро. Мръсният дизел често се оказва причина за запушени филтри и отлагания в инжекторите за гориво. В крайна сметка всичко това води до влошени експлоатационни характеристики на превозното средство.

Кое влошава качеството на дизела?

Има много причини, но ще се съсредоточим върху най-често срещаните, за които трябва да внимавате. Първият фактор е времето. Срокът на годност на дизела е около 6 до 12 месеца, но при определени условия (като екстремни температури например) той може да бъде много по-кратък. Също така, колкото по-дълго дизеловото гориво се съхранява, толкова по-вероятно е да бъде замърсено от различни микроорганизми.

Друг проблем е, че с времето може да изтече вода в дизеловото гориво, което да доведе до други проблеми. Например топлината, влизаща в контакт със студен дизел или студен резервоар, може да причини конденз и по този начин да се образува вода. Освен това с течение на времето са възможни промени в топлината и влажността, което влияе върху съдържанието на енергия в горивото. Да не забравяме и че по-високите температури естествено засилват разграждането на дизела.

И накрая, не е за пренебрегване проблема с микроорганизмите. Например, гъбички и бактерии, които се намират във водата стават допълнителни замърсители в дизеловото гориво, докато умират.

Други замърсители, които намаляват горивната ефективност и влошават качеството на дизела, включват олово, сяра и някои добавки. Оловото е общоизвестен замърсител. Той е токсичен за хората и може да причини трайно увреждане на каталитичните конвертори.

Сярата се среща естествено в горивото, но някои процеси на рафиниране могат да премахнат твърде големи количества от нея. Ако пък остане много сяра в дизела, може да се повредят преобразувателите и да се запушат филтрите и клапаните. Единственият вариант за отстраняване на този проблем е посредством специални обработки за премахване на сярата. Но това пък от своя страна може да доведе до повреди в двигателя.

Трябва да знаете също, че някои добавки съдържат метал, който причинява натрупване на пепел в двигателите и води до запушване. За това е важно внимателно да избирате добавките, за да запазите качеството на дизеловото гориво.