водомери

Как, защо и от кого се сменя повреден водомер

Не се замисляме за необходимостта от смяна на водомер до момента, в който не получим сметката за вода и не ни се завие свят. Като всеки друг уред, който ползваме за битови нужди и водомерите са подложени на натоварван, което в даден момент води до неточности в отчитането, повреди, дефекти и т.нат. какво е важно да знаете за водомерите? Кой ги ремонтира? Всеки водопроводчик ли може да посети апартамента ви в София и да постави нов измервателен уред? На тези въпроси ще обърнем внимание днес, защото наистина са важни, а всъщност водомера и неговата поддръжка е лична отговорност на абонатите.

Защо водомерите се повреждат

Причините не са една или две. Водата е в непрекъсната циркулация и по своя път тя носи със себе си редица твърди или миниатюрни частици, които могат по един или друг повод да причинят механична повреда на вашия водомер. Несъмнено  повода да се потърси решение е ясен, но първо нека изясним някои от основните аварии, които биха споходили и вашия водомер:

  • Прекалено висока сметка, която е нереално като разходвано количество вода

Ако забележите и най-малка промяна в това водомера да отчита твърде високо потребление то ето, че имате сериозен повод за тревога. Например, ако домакинството ви обичайно плаща по 10 кубика вода то при положение, че сметката стига 20 кубика за този месец е редно да потърсите причината;

  • Нулев разход. Не бързайте да се радвате, че нямате сметка за вода. При повреден и неотчитащ нищо водомер се начисляват служебно количество вода, което понякога е дири повече от обичайното потребление, което е още един повод да не пропускате да уведомите инкасатора за нужда от професионална консултация и помощ;
  • Доставчика в София е Софийска вода АД и с цел да бъдат предотвратени загуби дружеството предприема поетапна подмяна на старите водомери за бита като превенция за некоректно и неточно отчитане на реалното количество вода, което домакинствата потребяват. Препоръчва се смяна на водомери София от квалифицирани и лицензирани водопроводчици, които на практика ще спестят време и главоболия.

Механично повреден, неточно работещ или вече морално остарял водомера в дома ви подлежи на подмяна. Не само за ваша сигурност и елиминиране на риска от плащане на високи сметки, но и с цел дружеството доставчик от София да не бъде ощетено е редно да се търси вариант за смяна, която да ни осигури безпроблемно ползване на вода за битови нужди.

Изисквания към водопроводчиците

Столичното дружество доставчик си има свои правила за това на какви условия трябва да отговарят хората, провеждащи каквито и да било манипулации по отчитащите уреди. Не е толкова лесно да се намери правилния екип, защото водопроводчици има много в София, ни не всички покрива условията за наемане за провеждане на подмяна на водомер.нов водомер

Ето какво трябва да знаете:

  • Сами не можете да смените водомера, защото подлежите на санкция;
  • Само лицензирани водопроводчици имат право да извършват демонтаж и монтаж на водомери;
  • За смяната на водомера абонатите плащат за уреда и за услугата за подмяна;
  • Смяната като времетраене е не повече от 30 минути;
  • Следете за издаване на протоколи, в които са описани причините, показанията и пломбата на сваления демонтиран водомер;
  • Изисквайте гаранция за труда и за измерващия апарат;

Обичайно фирмите с лиценз от София, които имат правото да извършват смяна на водомери работят на почти идентични цени за услугата. Обикновено се стартира от 35, а максимума е 45 лева за физическия труд, който се полага за този вид услуга. Съвета към клиентите, които се нуждаят от смяна на водомера е не да търсят максимално евтино работещ екип, а такъв с репутация и доказана компетентност. Професионалистите ще ви спестят време, пари и редица ангажименти, тъй като дори узаконяването ще бъде поето от тях.