плуг

Основни преимущества на плугове с марка MASS

Устройството, което се използва за първоначална и основна обработка в земеделския сектор е известно като плуг. Плуговете са прикачен инвентар, които имат вековна история. Още при създаването си те са наподобявали извита лопата, която загребва пръста и я обръща. Целта на тази операция е била да се аерира почвата и да се отстрани плевелната растителност. В зависимост от големината на лопатите плуговете са разоравали на различна дълбочина, което пък от своя страна е имало значение и за вида култури, които са били отглеждани. Доста трудоемък е бил процеса на обработване на почвата от нашите предци, тъй като са използвани единични плугове, които били теглени от животинска тяга, а човека е насочвал плужното тяло в браздата с цел да си извършва ефективно обработване на участъка без да се прескача и сантиметър от площта.плугове

Разбира се, с осъвременяването и технологичното подобряване на земеделието се появяват тракторите и плуговете вече като основен прикачен инвентар с множество лопати и възможност за обработка на много по-големи площи. У нас едни от моделите ефективни и качествени видове прикачен инвентар са плугове MASS. Бранда  е познат на българските стопани, тъй като е от години на пазара и разполага с високоефективни и евтини решения за подобряването на почвените обработки. Характерна особеност при подбора на плугове MASS е в това стопаните да направят оценка на вида на почвата и да се съобразят с нейните нужди. В каталога на MASS имате възможност да изберете такива плугове, които действително напълно да спестят време и да намалят до минимум производствените разходи. А дълбоката оран се оказва една от важните обработки, които имат благоприятна роля върху подобряването на плодородието на почвата. Освен отстраняването на растителните остатъци и хомогенизирането им с плугове MASS постигате добра аерация, премахване на плевелите и не на последно място подобряване на хранителните стойности с наторяване, което лесно се комбинира този вид почвена обработка.