канални услуги

Почистване на септични ями – специфика и цени

Предлагането на услугата почистване и дезинфекция на септични ями идва да покаже, че всъщност има интерес към подобен род дейности. Питате се защо? Не е малък процента от населени места, където предстои да бъде изградена канализационна система, но към настоящия момент все още няма такава.  Това налага домакинствата да използват различни способи, с които наистина успяват да намерят адекватно решение за това да събират отпадната канална вода. А всеки би желал у дома си да използва вода за миене, за къпане, за пране, така че с оглед на тези напълно естествени ежедневни ангажименти е определящо да се отведе каналната вече използвана вода на място, в което да бъде съхранявана. Обособяват се така наречените септични ями, които обаче за да не създават проблеми е редно да бъдат периодично почиствани. А на каква цена можете да ползвате тази услуга предстои да разберете.

Цената за почистване – от какво зависи

Няма професионален екип, предлагащ почистване на септични ями, който предварително да даде цена за прилагане на услугата. Почистване на ями цени е дейност, която е зависима от редица фактори:почистване на ями

  • Местоположение на имота, в който има изградена яма за отпадни води;
  • Отстояние на имота от централна канализационна система, в която да бъдат изхвърлени изпомпените отпадни води;
  • Обем на септичната яма;
  • Брой направени курсове за извозване;
  • Необходима ли е дезинфекция на ямата предвид съдържанието, което е събирано в нея и т.нат.

Екипите, които предлагат такъв вид услуги са изключително прецизни в своята работа. Несъмнено, когато сте в район без канализация и използвате яма, в която се събират канални отпадни води това изисква осолено отношение и ангажираност от ваша страна. Реално няма как да оставите ямата да се пълни до безкрай, тъй като все пак тя има някакъв потенциал и обем. За да не наводните двора и дома си, за ад избегнете еко катастрофа поради необезопасеността на ямата и проникването на замърсители в почвата и водата за напояване е желателно да наемете специалисти за изпомпване, почистване и дезинфекция на ями срещу съответната цена.

Евтини ли са такива услуги

Можем да ги определим не точно като евтини, но пък напълно достъпни. За съжаление наистина е доста голямо неудобство това, че н всички райони разполагат с изградена канализация. Обективно това влияе на използването на редица домашни уреди в ограничение като например съдомиялна, пералня, бойлер. За да не изпитвате такъв дискомфорт определено е важно да се вземат предвид някои съществени моменти като например изграждането на септична яма. При положение, че се използва интензивно то е препоръчително да се вземат предвид обстоятелствата, които са свързани с платимата за услугата почистване на ями цена.

Не се изненадвайте, че и в този сектор конкуренция има. Колкото повече са домакинствата, нуждаещи се от такива услуги то толкова по-голямо е и предлагането. Изберете професионалисти, тъй като ще си осигурите:

  • Изгодна цена за услугата;
  • Компетентно и професионално отношение;
  • Ефективност и бързо провеждане на изпомпването, почистването и дезинфекцията на ямата;
  • Дълъг живот на септичната яма и правилно функциониране на домашните уреди, използващи вода.

Човек трябва сам да си създава удобства. А едно от тях при липса на канализационна инсталация се оказва именно септичната яма. Да почиствате на всеки 6 месеца не би ви струвало скъпо, тъй като както вече отбелязахме има конкуренция в сектора и екипите, които могат да проведат такива отводнителни работи предлагат достъпни и изгодни цени.

За нас е удоволствие да ви представим Канал Техник – един от утвърдените екипи, които предлагат такива почистващи и отводнителни услуги в София и околните села и малки населени вилни зони. Въпреки, че столицата е един от бързо развиващите се в инфраструктурно отношение населени места то не са малко районите, в които все още липсва изградена канализационна система. Доверете се на Канал Техник и се погрижете за дългия живот на септичната яма в имота ви на отлична цена.