обработки

Култиваторите MASS в помощ на земеделския бизнес

Съвременното земеделие не би било това, което е днес. Стопаните не са подложени на къртовски труд изцяло свързан с техните две ръце, а това на което разчитат за да постигнат по-голяма ефективност и рентабилност са машините и съоръженията, които подпомагат тяхната дейност. Факт е, че влизането на страната ни в Евро зоната българските фермери успяха да подобрят значително ресурса, с който да работят. Комасирането на парцелите, както и това, че много от стопаните превърнаха земеделието в един доходоносен бизнес са също част от причините да се инвестира в нова земеделска техника. Отглеждането на зърнено-житни култури изисква употребата на специализирана машина, която да подготви почвата и да донесе високи добиви. Затова днес ще обърнем внимание на това защо всеки фермер трябва да притежава качествен култиватор и как тази техника спомага развитието и увеличаването на добивите.

От край време култивирането е една от основните обработки, с която се отстраняват плевелите и се постига разрохкване на почвата, като по този начин се подобряват нейните хранителни свойства. Именно с правилните култиватори големите площи се обработват бързо и фермерите успяват да спазят техническите срокове за подготовка и засяване. На  mass.bg култиватори с висока производителност, качество и гаранция Ви очакват, за да направите земеделския бизнес още по-ефективен. Рентабилността и правилното оптимизиране на разходите е една от причините последните години стопаните да инвестират в качествена техника. Защото без финансово премерени и пресметнати разходи едва ли ще успеете да постигнете добиви, които да са напълно реализируеми на европейския пазар.култиватори

Не говорим само за ефективност, а и за качество на продукцията. С MASS култиватори времето няма да ви притиска, защото резултатите ще са повече от добри. Постигате ефективност, обогатявате почвения слой и се справяте с досадните плевели, които е задължително да бъдат качествено отстранени преди да положите семената в почвата.

Култиваторите биват два основни вида според начина, по който се захващат за теглещата машина. Всеки стопанин в земеделския бизнес преценя на кой от вариантите да заложи, като тук се има предвид количеството на обработваемата площ и разбира се ефективността, която търси. Обикновено култиваторите се купуват след като вече сте инвестирали в трактор, подходящ за обработваните земи. Именно това е една от причината да изберете прикачни или навесни култиватори. Освен според начина на окачване култиваторите се делят на междуредови и за слята обработка. Тук основен фактор са културите, които се отглеждат и необходимостта от периодично култивиране, като така се спомага правилното развитие на растенията. Като един от мощните и основни ресурси в земеделския бизнес култиваторите са инвентар, който стопаните избират с особено внимание. За да няма неприятни изненади и техническите обработки да бъдат максимално ефективни изберете качествени култиватори от MASS.